14-500 Braniewo
ul. Sikorskiego 23

O nas

Akademia Tenisa Braniewo to najmłodsza inicjatywa Fundacji Olimp. Pomysłodawcą i założycielem Akademii jest dr Wojciech Adam Penkalski. ATB została stworzona z myślą o najmłodszych. Pierwsze zajęcia dla dzieci odbywały się 2016r na infrastrukturze miejskiej, nieprzystosowanej do gry w tenisa.

Chcąc zapewnić godne warunki trenowania dla dzieci z Akademii w 2017r rozpoczęliśmy budowę pierwszej hali tenisowej. Rok 2018 to dalsze inwestycje, realizowane przy wsparciu środków unijnych. Powstały dwa korty ceglane zewnętrzne oraz zagospodarowany został teren parku wokół kortów. W 2019 r została oddana do użytku druga hala tenisowa.

Obecna infrastruktura umożliwia nam przeprowadzanie zawodów tenisowych dla dzieci i młodzieży, klasyfikowanych w rankingu PZT. Mamy za sobą mistrzostwa województwa, a także turnieje rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Organizujemy również liczne turnieje amatorskie i rozgrywki ligowe dla mieszkańców powiatu braniewskiego.

Współpracujemy z SP6 w Braniewie, prowadząc w naszych obiektach zajęcia tenisa dla klas sportowych.

Akademia Tenisa Braniewo współpracuje również z Miejskim Ośrodkiem Sportu w Braniewie, organizując zajęcia sportowe w zakresie tenisa stołowego, badmintona i inne, bezpłatne dla mieszkańców Braniewa.

W swojej ofercie komercyjnej posiadamy indywidualne i grupowe zajęcia tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych. Mamy pełne wyposażenie sprzętu sportowego,  niezbędnego do przeprowadzania zajęć tenisowych i ogólnorozwojowych. Posiadamy maszynę do wyrzutu piłek na potrzeby naszych zawodników, a także osób wynajmujących kort. Wynajmujemy korty kryte o nawierzchni dywanowej i korty zewnętrzne o nawierzchni ceglanej. Korty kryte są ogrzewane w sezonie zimowym. Korty zewnętrzne mają swoje oświetlenie.

W Braniewskiej Akademii Tenisa najwięcej wrażeń przewidzianych jest dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych według najlepszych, światowych standardów. Zajęcia składają się z rozgrzewki, gier zespołowych, ćwiczeń koordynacyjnych, czy też z różnych typów zabaw piłkowych. Dzieci rywalizują między sobą w turniejach tzw. talentiadach tenisowo – sportowych. Staramy się sprawdzać postępy młodych adeptów tenisa poprzez sprawdziany, konkurencje i turnieje, które rozgrywane są wewnątrz naszej Akademii, jaki i poza nią. W naszej ofercie mamy także program zawodniczy. Zapraszamy utalentowane dzieci na treningi zawodnicze. Podopieczni mają możliwość profesjonalnej nauki z licencjonowanymi trenerami oraz sparowania z innymi zawodnikami. Nasz program zawodniczy polega na treningu tenisowym, ogólnorozwojowym oraz mentalnym.

Misja Braniewskiej Akademii Tenisa

  1. Podstawową misją Braniewskiej Akademii Tenisa jest podnoszenie poziomu sportowego oraz upowszechnianie tenisa ziemnego w Polsce.
  2. Braniewska Akademia Tenisa za podstawowy cel stawia sobie wysoki komfort grania i treningu oraz zadowolenie dziecka z przeprowadzonych zajęć jak i doskonały kontakt z rodzicami swoich podopiecznych.
  3. Misja Braniewskiej Akademii tenisa realizowana jest w Braniewie przede wszystkim dzięki trenerom przeprowadzającym wartościowy, interesujący, oparty na zunifikowanym systemie szkolenia trening tenisowy dostosowany dokładnie do wieku ćwiczących.
  4. Braniewska Akademia Tenisa to Akademia Tenisowa mająca za zadanie nauczyć młodego adepta tenisa, wszystkich elementów techniki tenisowej, taktyki gry oraz zasad obowiązujących na korcie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad Fair Play.
  5. Akademia proponuje treningi przez zabawę oraz edukację przez sport. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie dziecka z treningu oraz całej tenisowej przygody jaką z nami przeżywa. Nie poddajemy naszych podopiecznych presji wyników, ale nie zwalniamy jednocześnie z obowiązku czynienia postępów. Naszych podopiecznych „zarażamy pasją” do tenisa.
  6. Braniewska Akademia Tenisa w swojej działalności bazuje na światowych metodach treningowych, organizacyjno-administracyjnych oraz marketingowych.

Fundacja OLIMP

Fundacja „OLIMP” została powołana w 2008 roku. Fundatorem Fundacji jest dr Wojciech Adam Penkalski – poseł na Sejm RP VIIk. Prezesem Anna Wajdlejt – lokalny przedsiębiorca, opiekun i mentor Inkubatora Przedsiębiorczości.
Fundacja powstała z myślą o utalentowanych, pełnych sportowej pasji ludziach, którzy na co dzień stykają się z brakiem środków pieniężnych umożliwiających im rozwijanie własnego talentu.
Celem Fundacji, jest wsparcie i udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w realizacji ich sportowych pasji a także wspieranie lokalnych firm w początkowej fazie rozwoju. Przez kilkuletni okres czasu, wizerunek Fundacji „OLIMP”, stanowiła przystań i kąpielisko w miejscowości Pierzchały. Miejsce to przyciągało w sezonie letnim mieszkańców Braniewa, jego okolic, ale także Elbląga. W wyniku niekorzystnych decyzji administracyjno-politycznych zakończyło swą działalność w 2013 roku.
Dzięki staraniom Fundacji „OLIMP”, zrewitalizowano zniszczony, zabytkowy, prawie 300-letni obiekt zwany „Pałacykiem Potockiego”, położony w Braniewie przy ul. Botanicznej. W tym obiekcie fundacja prowadzi Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie – Inkubator Przedsiębiorczości – ośrodek konferencyjno-szkoleniowy, będący wsparciem dla firm z powiatu braniewskiego.

„Pałacyk Potockiego” jest swoistą wizytówką Braniewa. Obecnie, oprócz Inkubatora Przedsiębiorczości, mieści się w nim Klinika Potocki, w skład której wchodzą poradnie specjalistyczne i szpital chirurgii jednego dnia.

Najmłodszą inicjatywą Fundacji Olimp jest powstała w 2016r Akademia Tenisa Braniewo, która realizuje misję upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na nowopowstałym obiekcie sportowym, składającym się z dwóch hal tenisowych, ceglanych kortów odkrytych oraz przestrzeni parkowo-rekreacyjnej.

Partnerzy